Oslokollega valgte Proplan Attføring

By 26/09/2017Nyheter, Referanser

Oslokollega valgte Proplan Attføring

Etter fusjoneringen sto Oslokollega AS ovenfor endringer og beslutninger. Det var ikke gitt at de skulle gå videre med Proplan Attføring. Det var en lang prosess, med vurderinger som gjorde at de til slutt valgte å satse videre sammen med Proplan og Proplan Attføring.

Oslokollega AS er resultatet av en fusjon mellom Itas Amb AS og Ilas AS. Det har over mange år vært en relasjon mellom selskapene, men beslutningen om fusjon ble tatt i 2016. Fra juni 2017 ble fusjonen gjennomført, og Oslokollega var et faktum. Sammen har de over 100 års erfaring og er en betydelig aktør innen arbeidsmarkedsinkludering/attføringstjenester.

Ved fusjonering er det mange viktige ting som skal tas hensyn til. Lage felles rutiner, prosesser og ikke minst, jobbe med felles systemer. De to aktørene hadde forskjellige attføringssystemer, hvor Proplan Attføring var det ene. De måtte nå ta valget om hvilket system de skulle satse videre på.

Det var ikke gitt at vi skulle gå videre med Proplan Attføring, forteller Birgit Skage, inntaks- og logistikkansvarlig i Oslokollega. Det var en lang prosess, med vurderinger av begge systemer som gjorde at vi til slutt valgte å satse videre sammen med Proplan og Proplan Attføring.

«Proplan Attføring er et rendyrket system, og det er veldig godt tilpasset vårt arbeidsområde.»

Birgit har lang erfaring med Proplan Attføring, og var med på overgangen fra «CAT» til Proplan Attføring i den tid. Siden den gang har de alltid vært fornøyd med hvordan systemet har fungert. De siste årene har de tatt i bruk flere funksjoner og utnyttet de mange mulighetene i programvaren. Proplan Attføring er et rendyrket system, og det er veldig godt tilpasset vårt arbeidsområde. Det vi liker med Proplan Attføring er hvor brukervennlig det er. Det er svært logisk oppbygget og det er lett å forstå hvordan det fungerer, utdyper Birgit.

Den endelige beslutning ble basert på flere faktorer, forteller Birgit. Vi hadde en demonstrasjon med hver av programvareleverandørene. Vi ønsket at noen fra hvert brukernivå i systemet skulle være tilstede, og stilte med teamledere og veiledere. Fra Proplan deltok Erik Tveitstøl og Thomas Jenssen, og det var lett å forstå at de kunne det de snakket om. De tok seg god tid, gikk gjennom hele løsningen, og tok seg tid til å presentere prosesstyringsmodulen i Proplan Attføring. Etter presentasjonen satt vi alle med «stjerner i øyene». Vi var imponert.

«Etter presentasjonen satt vi alle med stjerner i øyene»

Det som skilte systemene spesielt fra hverandre var muligheten til å tilpasse selv. I Proplan Attføring kan vi bestemme hvordan vi vil ha «alt». Vi kan opprette egne maler, egne rapporter, vi har tilgang til å redigere, tilgang til å justere etter ønsker. Brukerne kommer med forslag og ideer, og vi kan enkelt gjennomføre det. Dette er en viktig faktor for oss og det betydde mye for at vi valgte Proplan Attføring, forteller Birgit.

Selv om Proplan gjorde en god figur på presentasjonen, ønsket beslutningstakerne i Oslokollega og snakke med lignende bedrifter som bruker Proplan Attføring. I samarbeid med Proplan fikk Oslokollega tre kundereferanser som de gikk i dialog med. Tilbakemeldingene fra referansene var utelukkende gode. Referansene fremhevet spesielt Proplan sin kundeoppfølging og support, noe som bekreftet Oslokollega sin erfaring.

«Summen av brukervennlighet, funksjonalitet, kundereferanser og helhetsinntrykket var at Oslokollega gikk for Proplan Attføring»

Summen av brukervennlighet, funksjonalitet, kundereferanser og helhetsinntrykket var at Oslokollega gikk for Proplan Attføring. Vi får satt opp systemet slik at det passer oss, vi får god oppfølging, kjappe tilbakemeldinger og utmerket support, og brukerne er fornøyde, hva mer trenger vi da? Vi får akkurat den løsningen vi har behov for, og da ble valget enkelt oppsummerer Birgit.