Lesetid: 4 minutter

Kundenes kynisme runger i varehandelens vegger: «Kan ikke du levere – raskt nok og billig nok – så kan noen andre det!»

«Vil du være med så heng på», synges det i barnas julemusikal om «Putti Plutti Pott».

Og skal du henge med i kampen om kundene i en stadig mer presset varehandel, så gjelder det å henge på.

Begrepet «tid er penger» begynner for alvor å få sin rettmessige betydning i varehandelen. Alt skal gå fortere. Alt skal være mer presist. Valgmulighetene er større. Informasjonsmengden er overveldende. Kunders forventning til selvbetjening og selvinformering tar nesten kverken på enhver bransje.

Kan ikke du levere – raskt nok og billig nok – så kan noen andre det. Det tenker i hvert fall kunden.

Løsningen er et ERP-system

Skal du som moderne bedriftsleder levere på begrepet «tid er penger» og henge med i svingene, gjelder det å ha agile løsninger på plass. Agil atferd krever at du bare MÅ investere i et moderne, skybasert ERP-system!

Les også: ERP-system – hva er det egentlig?

Et ERP-system håndterer alle transaksjoner som foregår mellom bedriften og dens kunder, leverandører og ansatte: Informasjon, varer og penger. (Illustrasjonsfoto: Adobe Stock)

Hvorfor ERP-system, spør du? Her er tre av grunnene:

1. Kundeadferden endrer seg – handelsmønstre likeså

At kundeadferd og handelsmønstre forandrer seg er for så vidt ikke noe nytt. Det nye er at det skjer fortere, til og med overraskende. Kanskje også mer uforutsigbart.

Koronapandemien er et eksempel på dette. I løpet av meget kort tid har vi måttet finne ut av helt nye måter å handle på. Skal du få solgt varene dine, må de tilbys på en helt annen måte. Kunden forventer nærmest å kunne handle på egenhånd, døgnet rundt.

De tradisjonelle prismekanismene har blitt utfordret. For ikke å snakke om leveringsmetodene.

Som jeg sa innledningsvis: Kan ikke du levere, så kan garantert noen andre gjøre det.

Dagens situasjon tillater deg ikke å sitte med gamle, stivbente, og mer eller mindre manuelle prosesser. Kvitt deg snarest mulig med såkalt teknisk gjeld.

For å kunne håndtere kunden på en god og forventet måte, og håndtere raske og krevende endringer i kundeadferden, må du ha både rutiner og systemer som er agile.

Da er alt annet enn et moderne ERP-system uaktuelt å bygge sin virksomhet på.

2. Økt krav til agilitet krever en «transaksjonsmotor»

Et ERP-system håndterer som sagt alle transaksjoner som foregår mellom bedriften og dens kunder, leverandører og ansatte: Informasjon, varer og penger.

Dog er det ikke sikkert at absolutt alle forretningsprosesser skal håndteres i selve ERP-systemet. Snarere tvert imot. Det er behov for både fagsystemer og bransjesystemer.

Men det blir mer og mer tydelig at det å henge med i svingene krever agil adferd og agile løsninger. ERP-systemets rolle blir å være selve kjernen i systemlandskapet, mer enn en punchemaskin. Eller navet om du vil. ERP-systemet blir selve transaksjonsmotoren. Der alle transaksjoner samles inn, kvernes rundt, og spyttes ut igjen.

Oftere, raskere, og mer presist.

Varehandelen er i rivende utvikling. Alt skal gå fortere. Henger du med i svingene? (Illustrasjonsfoto: Adobe Stock)

3. Digital samhandling mellom leddene i leveransekjeden blir et krav

I en leveransekjede er det som regel flere ledd. Flere involverte parter. Produsent, grossist, forhandler, sluttkunde. Og ikke minst én eller flere transportører.

Eller vi kan se på det på en annen måte: Du tilbyr varene i en bestillingsportal, varene skal plukkes med håndterminaler, kanskje til og med hos et samarbeidende lagerhotell, de skal sendes med befrakter, og kundens betaling skal oppdateres i regnskapet, etter at den har vært innom kundens og din bank.

Skal du tilfredsstille kundens forventning til selvbetjening og rask og presis levering, sier det seg selv at alle disse involverte aktørenes ulike dataløsninger MÅ kunne «snakke sammen». Uten unødvendig manuelt punchearbeid i noen av leddene.

Kravet til friksjonsfri, digital samhandling vil øke betraktelig i tiden som kommer.

Skal du ta din del av ansvaret for å levere på dette kravet, må du ha digitale løsninger med moderne samhandlingsmuligheter.
Derfor må løsningene du velger ha et moderne integrasjonsgrensesnitt, et såkalt API.

Vi snakker ikke om filintegrasjoner eller enveis datautveksling: Vi snakker toveis, og vi snakker sanntid. Som igjen betyr at alle data, og sammenhengende systemer, blir oppdatert automatisk – der og da – når det skjer nye transaksjoner.

Først da snakker man om digital samhandling mellom ulike løsninger i verdikjeden.

Først da er det mulig å hente ut den gevinsten som ligger i det alle snakker så mye om: Nemlig automatisering og effektivisering.

Artikkelforfatteren

Jan Elling Skaugerum

Effektiviserer og moderniserer grossister, varehandelsbedrifter og andre virksomheter, med Visma.net ERP og tilsluttede løsninger.