5 minutter

Ung i Proplan

Å være ung og ny i Proplan innebærer mange spennende muligheter. Du får raskt tillit og ansvar, noe som gjør at du må ut av komfortsonen. Her snakker vi «learning by doing». Samtidig står du ikke alene, men har erfarne kollegaer å støtte deg til. Denne kombinasjonen gir våre unge talenter en bratt læringskurve og en raskt forsterket selvtillit på egne ferdigheter.
«Vi trenger en god miks av folk – ulik alder, erfaring og bakgrunn, men det er helt klart viktig å satse på de unge. De tilfører noe nytt og har en nysgjerrighet og en driv som smitter i hele organisasjonen.» sier adm.dir Odd Ingve Garpestad. Vi har derfor tatt en prat med våre yngste og nyeste medlemmer av organisasjonen. Hvordan har de opplevd sin første tid i Proplan?

Ulike folk og mange fagfelt

Kristine (26), Julie (26) og Kyrre (27) har bare vært ansatt i Proplan i noen måneder og uker. Kristine kommer rett fra skolebenken som nyutdannet dataingeniør, mens Julie og Kyrre har et par år i arbeidslivet bak seg, innenfor henholdsvis salg og logistikk.

«Jeg valgte Proplan blant annet fordi jeg så at de hadde ansatte med mange ulike bakgrunner, her var det ikke kun IT-folk eller økonomer. I stillingen som logistikkonsulent får jeg mulighet til å kombinere faget mitt logistikk med IT. Ikke minst kommer jeg dypere inn i den kommersielle delen i kontakt med kundene», sier Kyrre, som er utdannet innen petroleumslogistikk.

«Jeg valgte Proplan blant annet fordi jeg så at de hadde ansatte med mange ulike bakgrunner, her var det ikke kun IT-folk eller økonomer.»

Kristine, som også skal jobbe som konsulent, forteller at hun hadde mange av de samme tankene; «Jeg er jo utdannet innen IT, men det var viktig for meg å samtidig kunne få jobbe med mennesker. Jeg vil ikke sitte alene på et kontor, jeg vil ut til kundene og løse utfordringer sammen med dem, på tvers av flere fagfelt.»

For Julie, som er Key Account Manager, var det muligheten til å jobbe med en bred og kompleks produkt- og tjenesteportefølje som fristet. «Når jeg møter kunder kan jeg tilby en rekke produkter og tjenester som potensielt kan løse kundens behov. Jeg har et godt team rundt meg og jobber tett på fagkonsulentene. Jeg føler meg trygg på at vi kan få til gode og gjerne spesialtilpassede løsninger for kunden.»

«Jeg har et godt team rundt meg og jobber tett på fagkonsulentene.»

Førsteinntrykket

Et godt førsteinntrykk er alltid viktig. De tre nyansatte nevner mange av de samme stikkordene når de skal beskrive det første møtet med sin nye arbeidsgiver; Større organisasjon enn forventet, proffe støttefunksjoner og systemer, godt sosialt miljø og inkluderende kollegaer.

«For å være ærlig så trodde jeg det var litt «gubbete» her, men der tok jeg feil. Her jobber mange ulike og kjekke folk, og rundt kaffemaskinen er det god mulighet for å bli kjent. For oss nye er det faktisk ganske viktig å bruke litt tid på en kaffedrøs slik at vi får med oss det som skjer på huset og skaper nye relasjoner.» sier Kristine.

«Jeg har selvfølgelig kollegaer som hjelper meg i bakhånd, men det var gøy å bli vist tillit så tidlig.»

Tillit og ansvar

Noe av det første konsulentene Kyrre og Kristine opplevde var å bli sendt på omfattende kurs. På den måten fikk de med en gang den grunnleggende systemkunnskapen som var nødvendig. Deretter fikk de raskt tillit til å prøve seg på egenhånd. «I begynnelsen var jeg med de erfarne konsulentene på oppdrag, men allerede etter 3 uker synes de jeg var klar for min første kunde alene.» forteller Kyrre. «Jeg har selvfølgelig kollegaer som hjelper meg i bakhånd, men det var gøy å bli vist tillit så tidlig. Det gjør jo at du vil prestere best mulig.»

De første ukene til Kristine var preget av mye reising. Konsulentene tok henne med på det meste og sørget for å presentere henne skikkelig til en rekke kunder. «Det gjorde at jeg fort fikk mange kontakter. Kunder ringer meg faktisk direkte i etterkant fordi vi allerede har fått etablert en relasjon.»

En av Kristines første oppdrag var å bistå en del kunder ifbm. lagertelling. Hun skulle egentlig kun hjelpe en mer erfaren kollega, men det ble fort klart at hun kunne fikse jobben selv. «Jeg hadde en del erfaring med lagertelling fra et tidligere arbeidsforhold, så det var kjekt at jeg kunne dra nytte av dette også her.»

Julie har også kunnet bruke sin tidligere salgserfaring inn i den nye jobben. «Jeg har vært med de andre KAM’ene på mange kundemøter for å observere og lære. Samtidig har de sluppet meg til, slik at jeg blant annet fikk solgt inn Visma Collect til deres kunder. Nå ser jeg frem til å følge opp min egen portefølje og samtidig skape nye muligheter.»

«Her er det høyt under taket og åpent for diskusjon og uenighet, samtidig som vi ikke lar dette gå ut over samarbeidet.»

Et godt arbeidsmiljø

Proplan er tuftet på fire verdier som har vært med firmaet i mange år:

  • Vi bryr oss (tar hensyn til kollegers og kunders behov)
  • Vi gjør hverandre gode (gjennom samspill)
  • Vi skaper glede (ved hjelp av humor, gode relasjoner og trivsel)
  • Vi er åpne og ærlige (vår grunnholdning)

Hva tenker våre nye kollegaer om disse?

Kristine sier det slik: «Jeg tror det er få av de ansatte som kan ramse opp verdiene ordrett, men jeg merker jo at det gjennomsyrer organisasjonen. Her er det høyt under taket og åpent for diskusjon og uenighet, samtidig som vi ikke lar dette gå ut over samarbeidet.»

Kyrre og Julie ser også frem til å delta på mange av aktivitetene Proplan arrangerer for å skape et godt sosialt felleskap. «Vi har allerede hørt mye om «Teamtokt»-turene og gleder oss til å delta selv. Neste tur går til Krakow allerede om noen uker. »

«En dag i Proplan er aldri den samme, her får jeg mange varierte utfordringer.»

Varierte fremtidsutsikter

Nå som de er litt varme i sine nye roller har de også begynt å se fremover karrieremessig. «En dag i Proplan er aldri den samme, her får jeg mange varierte utfordringer. Jeg har inntrykk av at vi selv kan påvirke veien vår videre. Det er jo flere eksempler på at folk her i Proplan har skiftet roller internt og på tvers av fagområder.» forteller Kyrre.

Kristine er også positiv: «Proplan legger vekt på kompetanseheving og setter av konkrete midler og tid til dette på hver enkelt ansatt. Det gjør meg trygg på at det blir mange utviklingsmuligheter i tiden som kommer. Det blir spennende å se hvor den videre veien går.»

«Selv om vi har blitt gitt mye ansvar tidlig, opplever jeg at det er trygge rammer rundt oss. Vi har gode hjelpemidler, og mange vi kan spørre til råds. Samtidig opplever jeg at Proplan tilrettelegger for fleksibilitet og frihet under ansvar. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag!» avslutter Julie.

Julie Myking Holmboe

Key Account Manager

Kyrre Engås

Konsulent

Kristine Vassøy Svaboe

Konsulent

Leave a Reply