Versjonsbrev 26.05.2020

4 minutter

Sortering av timeartgrupper (Time)

I bilde for «timeregistrering uke» vil nedtrekks menyen for timeartgrupper nå ha en alfabetisk rekkefølge i alternativene.

 

Status timelister (Time)

Vi har implementert en ny innstilling som gjør at «Status timeliste» lastes in av seg selv. Med andre ord man ikke trenger å klikke på «vis data». Får å aktivere denne går man til systemoppsett → Side – Status Timelister og huker av for «LaodDataOnPageOpen».

Sperring av prosjekt som er merket som favoritt (Time)

Dersom man har et prosjekt som er merket som favoritt i timeregistreringsbilde på en bruker, kan man ikke føre ytterlige transaksjoner dersom man har sperret prosjektet.

Tydeliggjøring av linjer i timeregisteringsbilde (Time)

I skjermbilde «Timeregistrerings uke» har vi satt en mørkere gråtone på annenhver linje for prosjekt.

 

Navn på kolonne «fleksisaldo total» (Time)

I forrige versjon kom det en ny kolonne i rapport for fravær og fleksisaldo. Siden sist har det stått to kolonner som heter «fleksisaldo total», men vi ha endret til at den ene kun heter fleksisaldo. Den som hete fleksisaldo viser saldo per den datoen som er gitt øverst i bilde. Fleksisaldo total viser alle fleks timer som er blitt registret på brukeren.

 

Registrering av pause på mobil (Time)

Skal man registrere pause på mobil får man nå er større utvalg for antall minutter.

 

Slette elementer i grunndata. (Time)

Man skal kunne slette elementer i fanene brukere, organisasjonsenheter, avdeling og prosjekt uten at dette slår ut en feilmelding.

 

Alfanumeriske prosjekt ID (Time)

Tidligere har alle prosjekter automatisk fått et tall som prosjekt ID, men nå kan selv velge hva prosjekt ID skal være. Man kan bruker både tall, tegn og bokstaver. Prosjekt ID må gis ved opprettelse, man kan med andre ord ikke endre prosjekt Id i senere tid.

Denne funksjonen må aktiveres av en konsulent.

 

Timeregistrering før sperredato. (Time)

I en liten periode har det vært mulig å føre timer før sperredato. Dette er en feil som nå er rettet opp i.

 

Godkjenner kan godkjenne timer før sperredato (Time)

Man kan nå selv velger om godkjennere skal kunne endre status timeføringer før sperre dato. Dette settes opp i systemoppsett → Oppsett godkjenning → «EnableStatusChangeOlderThanLockdate». Er krysset satt, vil godkjennere kunne endre status før sperredato. Er det ikke satt, vil godkjennere ikke kunne endre status på timer ført før sperredato.

Kopier uke (Time)

Flere kunder opplevde at de fikk feilmelding når de velger «kopier uke» i timeregistreringsbilde. Dette er en feil som nå er rettet opp i.

 

Redigering av dokument og behandling av versjoner. (Personal og Kvalitet)

Hver gang man gjør en endring lagres det en ny versjon. For eksempel; laster man opp et dokument første gang vil dokumentet hete versjon 1.0 og status vil være lik «godkjent». Denne versjonen vil alltid være tilgjengelig. Redigerer man deretter dokumentet, vil dokumentet lagres som 1.1 og har status «under utarbeidelse/Revisjon». Man kan fortsette å rediger dokumentet flere ganger å endres det til versjon 1.2 og 1.3. Setter man til slutt dokumentet til status godkjent igjen, blir dokumentet lagret som versjon 2.0. Da sitter man igjen med versjon 1.0 og 2.0. Med andre ord vil opplistingen vise versjoner som er godkjent. Ønsker man å se mellom versjonen må man huke av for vis versjonshistorikk øverst i bildet.

I et annet senario vil man kanskje laste opp et dokument, redigere det, og sette status direkte til godkjent før man lagrer endringen. Da vil dokumentet endres til versjon 2.0 og versjon 1.0 skjules. Man kan alltid finne versjon 1.0 igjen dersom man huker av for vis versjonshistorikk.

Endringer på person lagres i både Personal og Grunndata. (Personal)

Dersom man gjør endringer på en person i personal-> personalia, blir endringen automatisk oppdater i Grunndata og omvendt.

 

Varsel ved opprettelse av ny person (Personal)

Man kan velge å sette opp et varsel dersom man ender ansatt status på en person. Nå kan man også velge å få et varsel ved opprettelse av en ny person. Det er kun konsulenter som kan sette opp denne funksjonaliteten for kundene.