Versjonsbrev 31.03.2020

2 minutter

Ny kolonne i rapport: Fravær og fleksisaldo (Time)

Det er nå to kolonner for beregning av fleksisaldo i rapport «fravær og fleksisaldo». Den første som kun heter «Fleksisaldo» beregner hva fleksisaldo var på oppgitt dato øverst på siden. «Fleksisaldo total» beregner saldo uavhengig av hvilken dato som er oppgitt, også fremtidige transaksjoner.

Skjult sperrede kunder i prosjektadministrasjon (Time)

Dersom en kunde er sperret i Grunndata -> Time -> Kunder, vil kunden ikke komme opp som et alternativ i prosjektadministrasjon under Prosjekt.

Kunden vil likevel vises på prosjektet den var tildelt til før sperring.

 

Slette brukergrupper (Time)

Når man sletter en brukergruppe i «tilgang og brukergrupper» får man et vindu for bekreftelse på sletting eller avbryt. Her har vi ordnet at brukergruppen faktisk blir slettet ved bekreftelse.

 

Eksport av personer (Personal)

Dersom man tar en Excel-eksport av personlisten under Personal → Personer, vil man ikke lengre få en feilmelding.

 

Kolonnevelger i fane: Erfaring/CV (Personal)

På «min side» under Personal er det gjort endringer i fanen «erfaring/CV». Dersom en høyreklikker på tabellen vil man kunne få opp en kolonnevelger og andre alternativer for sortering av tabellen.

Bruker man kolonnevelger drar man de kolonnene man ikke ønsker skal vises inn i feltvelgeren. Man kan når som helst finne frem kolonnevelgeren og dra kolonnene tilbake.

Denne funksjonen er tilgengelig for begge tabeller, intern og ekstern erfaring.

 

Skjule tabeller i fane: Erfaring/CV (Personal)

I fanen «erfaring/CV» kan man nå velge å skule en eller begge tabellene i bildet. Ta kontakt med en av våre konsulenter dersom dette er noe dere ønsker.