Lesetid: 3 minutter

De fleste skriver og snakker om krisen vi står i for tiden, og med god grunn. Det er jo det som opptar oss alle, både på jobb og privat. Vi ønsker ikke å skremme eller ha et negativt fokus, men vil gjerne presentere et lite lyspunkt i tilværelsen! Vi kan sikre lønnsutbetalingen til dine medarbeidere, samme hvor usikkert alt er rundt oss.

Vil du sikre lønn til dine ansatte?
Proplan Regnskap har et stort team av kompetente og oppdaterte regnskapsførere, lønnsspesialister og rådgivere som gjerne vil gi deg en trygg hånd å holde i.

Backup av lønn

Denne avtalen er et abonnement som gir deg tilgang på Proplan Regnskaps fagmiljø innen lønn ved behov. Ved uforutsett sykdom eller permittering stiller vi på kort varsel og sikrer lønnsutbetalingen til dine ansatte. Dette gir deg en trygghet i utfordrende og usikre tider, og gjør at du kan fokusere på den daglige driften.

Avtalen inkluderer:

I oppstartsmøtet avklarer vi behov og utarbeider beredskapsplan

Vi utvikler rutinebeskrivelser sammen med deg

Du får en dedikert lønnsmedarbeider som kjenner din bedrifts rutiner

Vi kjører lønn for deg ved fravær av nøkkelpersonell i din bedrift

Proplan Regnskap sørger for å være oppdatert på gjeldende lover og regler til enhver tid

Vi har en gjennomgang av lønnrutiner og oppdateringer med deg hver 6. måned

Priser

En backup-avtale er en forsikring som gjør at du kan være trygg på at dine ansatte alltid får utbetalt rett lønn til rett tid. Dette er særlig aktuelt i disse tider hvor vi alle er ekstra utsatt for sykdom og mange bedrifter ser seg nødt til å permittere for å sikre likviditet og videre drift.

I startfasen vil vi kartlegge lønnssystem, antall ansatte, deres nåværende rutiner for lønnskjøring, samt hva slags lønnsarter de ansatte har. Dette kan være skiftarbeid, offshorearbeid, overtid, fastlønn, timelønn, behov for reise og utlegg, osv.

Vi tar utgangspunkt i at bedrifter trenger èn dag med kartlegging, men dette kan utvides ved behov. Pris for kartlegging og forsikring er kr 10 000,- per år.

Timepris ved utrykning

  • Ved varsling innen 48 timer før lønnskjøring faktureres en timepris på kr 890,-. Eventuell overtid kommer i tillegg.
  • Ved varsling mindre enn 48 timer før lønnskjøring faktureres en timepris på kr 1590,-. Eventuell overtid er inkludert.

Årlig faktura

Kr 10 000,-

Kvartalsvis faktura

Kr 2 600,-

Månedlig faktura

Kr 900,-

Outsourcing av lønn

Lønn er et komplisert fagfelt og lover og regler oppdateres ofte. De fleste bedrifter har kun én dedikert lønnsmedarbeider som skal holde seg oppdatert og tilgjengelig. Dette skaper en sårbar situasjon, selv i normale tider, for vi er alle utsatt for sykdom og annet fravær. Nå står vi midt i en pandemi som skaper usikkerhet hos de fleste bedrifter. Ved å outsource deler av, eller hele lønnskjøringen, kan du være trygg på at dine ansatte alltid får rett lønn til rett tid.

Pris på outsourcing av lønn vil variere fra bedrift til bedrift. Noen har enkle behov, mens andre har komplekse behov og lønnsarter. Kontakt oss, så gjør vi en analyse av deres bedrift og finner en fornuftig pris.

Vil du forsikre deg og dine ansatte for å sørge for at alle får rett lønn til rett tid? Våre flinke rådgivere står klar til å finne den beste løsningen for din bedrift.

Kontakt oss