Få brukervennlig orden på GDPR og integrasjoner

HRM

Få full kontroll på GDPR og ansattdata

I dette webinaret har vi fokus på GDPR, integrasjoner mot skybaserte lønns- og regnskapssystemer og fantastisk brukervennlighet.

For med Proplan HRM får du altså full kontroll!

I tillegg til kontroll på ansattdata og GDPR, gir systemet deg også mulighet til å automatisere viktige HR-prosesser og frigjøre tid.

Personalsystemet Proplan HRM har raskt blitt populært blant bedrifter som er i gang med skyreisen mot en enklere IT-hverdag. Vi har fokus på GDPR, integrasjoner mot skybaserte lønns- og regnskapssystem og fantastisk brukervennlighet.

Proplan HRM er altså en foretrukket løsning for IT- og HR-ledere, samt andre ansatte i moderne bedrifter.

Finn frem ☕ og snurr film 🎬!

Har du lyst til å vite mer?

Book et møte med en av våre rådgivere

Book møte