Lesetid: 2 minutter

Visste du at du kan gi verdier for 8 000 kroner skattefritt til dine ansatte? I 2019 fulgte nye regler om håndtering av personalrabatt. Har du fortsatt ikke kontroll? Fortvil ikke, vi har svaret.

Arbeidsgiver kan årlig gi den ansatte personalrabatt inntil en verdi på kr 8000.
En arbeidstaker må tjene over kr 12 000 for å kunne kjøpe varer med verdi på kr 8 000. Har du en bruttofortjeneste på 50% koster disse varene deg kun kr 4 000! Dette kan være en rimelig måte for deg å gi den ansatte en ekstra påskjønnelse.

Personalrabatt er gratis under kr 8 000

Arbeidsgiver kan årlig gi den ansatte personalrabatt inntil en verdi på kr 8000. Rabatten må bestå av varer eller tjenester som selges hos arbeidsgiver, eller andre selskap som inngår i konsernet. Det er ingen grense for hvor mye rabatten kan utgjøre i prosent. Det betyr at rabatten kan være på inntil 100% av det skattefrie beløpet.

Rabatter til venner og familie til den ansatte, sidestilles med rabatt som den ansatte selv får, og vil inngå i den ansattes skattefrie kvote.

Verdien beregnes av ut fra allmenn pris

Du finner verdien av personalrabatten ved å ta utgangspunkt i samme pris som kundene betaler. Kan du dokumentere at samme vare eller tjeneste tilbys til en lavere pris hos andre, for eksempel på tilbud eller kampanje, kan du legge denne prisen til grunn ved verdsettelsen. Verdsettelsen skjer ved avtaleinngåelse.

Kun innrapportering over beløpsgrensen

Gir du verdier for mer enn kr 8 000 må det overskytende beløpet lønns-innberettes. Den ansatte skal trekkes skatt av beløpet og du som arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift. Rabatten innrapporteres som naturalytelse.

Er du en ekstra gavmild sjef kan du i tillegg til personalrabatt også gi dine ansatte andre gaver skattefritt. Vil du vite mer om hvordan du gjør dette, sjekk ut vår artikkel:

Gaver til ansatte: Dette må du huske på