Visma.net ERP: Hva koster det egentlig?

By 08/02/2020 april 1st, 2020 Blogg, Visma.net
3 minutter

Når vi snakker om implementeringen av komplekse systemer i 2020 kan det være vanskelig å få et forhold til hva det faktisk koster. Vi blir fortalt at det vil effektivisere hverdagen vår, og det er jo vel og bra, men hva koster det egentlig?

Hva koster Visma.net?
ERP står for Enterprise Resource Planning, men det gjør deg gjerne ikke noe klokere. For å forklare det litt bedre er det et system som samler alle de ulike prosessene i et selskap, som økonomi, forsyningskjede, operasjoner, rapportering, produksjon, HR, osv. Dette gir deg innsikt i hele prosessen, fra A- til Å.

Hva det vil koste i kroner og øre kommer an på en hel rekke faktorer. Hvor mange moduler man skal ha, hvor god kvalitet det er på dataene som skal overføres til det nye systemet, hvor mye data det er, hvor stor bedriften er, osv. For å forenkle regnestykket litt har vi bestemt oss for å ta utgangspunkt i en mellomstor bedrift som skal ha en totalpakke. I Visma.net inneholder totalpakken tre moduler; prosjekt, finans og logistikk.

For en slik bedrift estimerer vi totalt 100 konsulenttimer for implementering av komplett Visma.net. Du synes kanskje at det høres litt mye ut? Her er hva du faktisk betaler for:

1

Første fase

Workshop. Dette møtet danner grunnlaget for den videre prosessen og innebærer endring av etablerte rutiner. Her vil konsulent foreta en kartlegging og forventningsavklaring for å sikre at løsningen blir tilpasset bedriften på best mulig måte. Vi estimerer at en slik prosess krever ca 20 timer.
2

Andre fase

Konfigurasjon/oppsett. Basert på resultatene av workshop settes programvaren opp. De ulike modulene må konfigureres i henhold til de ønsker som ble framsatt i workshop. Vi estimerer denne prosessen tar ca 30 timer.
3

Tredje fase

Konvertering av data. Import av grunndata. Kontoplan, leverandører/kunder, artikler, varebeholdning, priser/rabatter, prosjekter. Vi estimerer at denne prosessen tar ca 15 timer.
4

Fjerde fase

Testing og justeringer. Etter at systemet er implementert er det kundens ansvar å teste og komme med tilbakemelding om eventuelle justeringer. Vi estimerer at denne prosessen tar ca 15 timer.
5

Siste fase

Opplæring. Vi estimerer at denne prosessen tar ca 20 timer.

Totalpris for pakken vi har skissert her er kr 160 000,-

Prismatrisen til Visma.net er strukturert slik at man betaler en fast sum for grunnmodulene, som vil variere ut fra hvilke moduler man ønsker i sin pakke. Deretter betaler man kr 400,- for brukerne som skal ha tilgang til alle modulene og kr 90,- for de som kun skal godkjenne via approval. I tillegg betaler man en fast sum per transaksjon, for eksempel kr 3,- per eFaktura.

Se komplett oversikt over prisene her

Det kan kanskje virke som mye penger, men man vil spare mye på sikt. Helt konkret vil du spare:

Kr 83,50,-

per faktura du mottar elektronisk

10 minutter

per faktura du mottar elektronisk

Kr 55,50,-

dersom du sender faktura elektronisk og ikke på epost eller papir