Lesetid: 3 minutter

Proplan Time har gitt bedre kontroll og oversikt på timeføringen.

Byggmester Sagen AS er et frittstående entreprenørselskap med ca. 125 medarbeider. Firmaet leverer håndverkertjenester som innbefatter oppføring av nybygg, rehabilitering, tilbygg, påbygg, innredning, våtrom, asbestsanering, vaktmestertjenester, foldevegger og beslag/lås. Med over 100 ansatte som fører timer, opplevde bedriften store utfordringer med manuelle timelister. Mye tid gikk bort til å hente inn timelister, tyding av håndskrift og punching av data. I dag er disse utfordringene løst med hjelp av timeverktøyet Proplan Time.

I 2009 byttet Byggmester Sagen ut manuelle timelister med Proplans elektroniske timeregistreringsverktøy Proplan Time, og fikk en mer effektiv og oversiktlig timeregistreringsprosess. «Da vi skulle velge timeverktøy, ble flere aktører vurdert, men valget falt på Proplan på grunn av at vi kjente til firmaet fra før, og at de hadde lang erfaring til bransjen,» forteller økonomisjef Andreas Skjelde.

Overgangen til Proplan Time gikk veldig greit forteller Annebeth Bryne, lønningsansvarlig i Byggmester Sagen. Det var noen kritiske røster i starten da det ble informert om at vi skulle få et timeregistreringssystem, men da de lærte å ta systemet i bruk, og så hvor enkelt og brukervennlig det var, endret de raskt holdning.

«Jeg kan godkjenne alle timene med ett tastetrykk, i tillegg til at risikoen for feilføringer er redusert.»

Godkjenning av timer med ett tastetrykk.

«Tidligere brukte jeg mye tid på innsamling av timelister, tyding av håndskrift og punching av data. Manuell timeføring med over 100 ansatte var svært tidkrevende og jeg måtte flere ganger fortsette punchingen etter arbeidstid for å bli ferdig til lønnskjøring», forteller Bryne. Med Proplan Time sparer hun 1. dag hver 14. dag på lønnsprosessen. Bryne forteller videre at de nå kan godkjenne alle timene med ett tastetrykk, i tillegg til at risikoen for feilføringer er redusert. Hun sparer i dag mye tid og godkjenningsprosessen kan starte tidligere.

Brukerne har mer frihet og bedre oversikt over egne timer.

Med Proplan Time har brukerne mer frihet i den grad at de slipper å møte opp på arbeidsplassen for å levere timelister. Timelistene kan i dag leveres fra byggeplassen eller fra eget hjem. «Brukerne har fått bedre kontroll over egne timer som er levert», forteller Bryne.

«Brukerne har fått bedre kontroll over egne timer som er levert»

Prosjektlederen har bedre oversikt.

Entreprenørselskapets prosjektledere har i dag bedre oversikt over timer som skal belastes hvert prosjekt. Med manuell timeføring var det utfordrende å holde oversikt over hvor mange timer per ansatt per prosjekt som skulle registreres. Med Proplan Time har prosjektlederne bedre oversikt over timer som skal registreres på de ulike prosjektene.

Økonomisjefen har fått bedre rapporter og økt datakvalitet.

«Med Proplan Time har jeg fått bedre rapporter og økt datakvalitet», forteller økonomisjef Skjelde. I stedet for å ha timelister liggende på ulike steder har vi nå alt lagret på ett og samme sted, som gjør at det er enkelt å hente frem data. Vi har bedre oversikt over timer per prosjekt og vi kan fakturere ut tidligere. Vi er godt fornøyd med Proplan Time, det er enkelt å bruke og det har vært lite problemer med systemet, avslutter Skjelde.

«Med Proplan Time har jeg fått bedre rapporter og økt datakvalitet.»