Lesetid: 2 minutter

Du har sikkert lagt merke til TV-reklamen i samarbeid med Telia, om den revolusjonerende helseklokken Contact som gjør hverdagen tryggere for både bruker og pårørende. Firmaet bak klokken, ContinYou AS, har nå valgt å ta i bruk Visma.net som sitt økonomi- og logistikksystem. «Vi har gjort bevisste valg om å ligge i forkant. At systemet skulle være i Skyen var et ufravikelig krav.» sier daglig leder Terje Tobiassen.

ContinYou er et fremtidsrettet og teknolgidrevet oppstartsfirma, noe som gjør dem svært bevisste i forhold til å bruke nye teknologi for å effektivisere interne rutiner og systemer. «Det var en selvfølge at systemet skulle være i skyen, for vi ønsket ikke å bruke tid og ressurser på IT drift og vedlikehold. Det er det egentlig helt unødvendig å bruke ressurser på, vi vil heller konsentrere oss om kjernevirksomheten.» sier Tobiassen. Et annet viktig kriteria for valg av system var muligheten for automatisering. «Vi er i starten av en vekstfase, og ser for oss at vi på kort tid må håndtere ekstremt store mengder fakturaer, betalinger osv. Med Visma.net vil disse arbeidsoppgavene i hovedsak bli automatisert slik at ting «tikker og går» av seg selv, uten at det krever noe særlig innblanding fra oss. På den måten kan vi takle sterk vekst uten å måtte rigge en stor administrasjon.»

ContinYou kommer også til å bruke Visma.net som sin logistikkløsning. «Det er en fordel at logistikkløsningen ikke er for komplisert. Vi ønsket noe som var enkelt og standardisert slik at vi slipper å tilpasse systemet. Samtidig vet vi at det vil takle

store volumer etter hvert som vi vokser.»

Tobiassen fikk god rådgivning fra sin kontaktperson i Proplan og det var samtidig en trygghet at deres regnskapsfører Kjell Haver Regnskapsservice AS allerede hadde brukt Visma sine systemer. Regnskapsføreren vil fortsatt gjøre en del av arbeidet for ContinYou, så nå får de en optimal arbeidsfordeling. «Vi som jobber i firmaet er stadig på farten rundt om i verden, og dermed er tilgjengelighet til systemet essensielt. Med Visma.net kan jeg sitte på en flyplass og enkelt sjekke bilag eller annet med noen tastetrykk. Godkjenning kan jeg ordne med mobilen. Det forenkler hverdagen og gjør oss veldig effektive. Vi har store forventninger til at Visma.net skal hjelpe oss videre i selskapets utvikling.», avslutter han med.

Om ContinYou AS:

I 2014 opplevde Terje Tobiassen hjertestans i bilen. Det gikk heldigvis bra, men i løpet av rehabiliteringsperioden etter ulykken kom tankene rundt «hva om dette kunne vært unngått?» Eller «hva om det hadde skjedd på et øde område uten at noen oppdaget hendelsen?» Dette ble starten på et teknologisk eventyr.

ContinYou som pr. mars 2017 har blitt 16 ansatte har utviklet Contact, en helseklokke som bidrar til å skape trygghet og ro i sjelen. Contact måler puls, oksygennivået i blodet, bevegelse og flere andre interessante helseverdier som samlet kan bidra til å forutse sykdom eller fall. Målet er å gi eldre en mulighet til å bo hjemme lengre, lette presset for hjemmepleien og spare samfunnet for store beløp.