Lesetid: 2 minutter

Kvalitetssikring i alle ledd med Proplan Attføring

Delecto AS er en vekst- og attføringsbedrift med en historie som startet allerede i 1983. Hovedmålet til vekst- og attføringsbedrifter er å få folk i arbeid. Delecto sin visjon er å være den beste arena for mennesker i utvikling. Delecto har i mange år vært kunde av Proplan og bruker i dag attføringssystemet Proplan Attføring som hovedverktøy. Vi har snakket med Ove Jensen, leder for ressurssenter i Delecto, om hans erfaringer med systemet.

(Proplan Attføring endret navn til Proplan Tiltak i Oktober 2017.)

Helt avhengig av Proplan Attføring

Proplan Attføring er utviklet for å ta for seg attføringsløpet fra A til Å. Ove Jensen forteller hvordan de bruker systemet i dag. «Vi bruker Proplan Attføring til alt innen rapportering, loggføring, fraværsføring og oppfølging av deltakere i alle tiltak. Vi er helt avhengige av Proplan Attføring i vårt daglige arbeid med oppfølging og oppgaver på de ulike deltakerne og tiltakene».

«Proplan Attføring ivaretar de funksjonene vi trenger for å gjøre en god jobb.»

Proplan Attføring har en fleksibel tilgangsstyring som sikrer forsvarlig bruk av systemets data. Brukerdefinerte utvalg og faner gjør det enkelt for den ansatte å tilpasse programmet til eget bruk. I Delecto har de tatt i bruk en god del av systemets funksjonalitet. Jensen forteller; «Proplan Attføring ivaretar de funksjonene vi trenger for å gjøre en god jobb. Vi ser allikevel at det er mye funksjonalitet som vi ikke har tatt i bruk og oppdager stadig metoder å jobbe mer effektivt på. Systemet hjelper oss å systematisere våre prosesser»

God erfaring med Proplan

I drift og utvikling av systemet er Proplan opptatt av å involvere brukerne for å levere et system av høy kvalitet som bidrar til å effektivisering. Jensen har positive opplevelser med Proplan og uttrykker sin takknemmelighet for det. «Jeg må få skryte av de som jobber med Proplan Attføring, spesielt må jeg få rose Thomas og Bjørn (Thomas Jenssen, Senior Konsulent og Bjørn Roar Nordgård Senior Utvikler i Proplan AS). De er tilgjengelige og gir alltid tilbakemelding på våre henvendelser. De tar imot endringsforslag, ris og ros med åpne armer og jobber hele tiden på for å være på nivå med endringene i attføringsbransjen».

«Ved å bruke Proplan Attføring har vi kvalitet i alle ledd.»

Jensen avslutter med en oppsummering; «Ved å bruke Proplan Attføring har vi kvalitet i alle ledd. Fra rapportering til NAV, generell statistikk, og kontroll over tiltaksløp ned på detaljnivå på den enkelte deltaker. Det er et svært godt oppfølgingsverktøy som gir oss helhetlig kvalitetssikring og kontroll».