Lesetid: 3 minutter

Bedre kontroll og resultatfokus med Proplan Attføring

Deltagruppen AS ble etablert i 1967 og er i dag den største attføringsbedriften i Østfold og blant de største på landsbasis med ca 150 ansatte. Årlig får rundt 1 000 personer et tilbud gjennom bedriften. Deltagruppen sitt hovedmål er å være Norges mest anerkjente jobb- og kompetansebedrifter med hovedfokus på metodeutvikling og jobbformidling. Ved å ta i bruk Proplan Attføring har de økt kvalitetssikring og oversikt på alle deler av attføringsløpet.

(Proplan Attføring endret navn til Proplan Tiltak i Oktober 2017.)

Deltagruppen AS er i dag bruker av bransjesystemet Proplan Attføring og de utnytter mulighetene i systemet for å effektivisere og kvalitetssikre arbeidet. Vi har tatt en prat med teamleder Geir Nilsen og avdelingsleder Terje Ekhaugen om hvilket inntrykk de sitter med av Proplan og Proplan Attføring.

«Proplan er flinke til å delta i dialog og diskusjoner rundt å finne løsninger på våre behov.»

En aktiv dialog

«Vi opplever et veldig godt samspill og samarbeid mellom Deltagruppen og Proplan. De har rask responstid og gir gode tilbakemeldinger» forteller Nilsen. Ekhaugen utdyper; «Uansett problemstilling så har de en rask oppfølging og er imøtekommende i samtaler».

Deltagruppen er en stor bedrift, og ser på seg selv som en krevende kunde med mange endringsønsker og tilpasninger. Nilsen forteller; «Vi har alltid mange ideer og tilbakemeldinger på funksjonalitet vi ønsker oss i Proplan Attføring. Proplan er flinke til å delta i dialog og diskusjoner rundt å finne løsninger på våre behov. Vi opplever at de tar våre tilbakemeldinger seriøst og er kjappe å iverksette forbedringer både for oss og for bransjen generelt».

God brukervennlighet

I Proplan Attføring er det lagt stor vekt på at systemet skal være brukervennlig, ha godt brukergrensesnitt og kunne tilpasses den enkeltes måte å jobbe på. Dette opplever Deltagruppen at stemmer godt. Nilsen forteller; «Vi har i dag ca. 75 jobbkonsulenter som bruker Proplan Attføring aktivt i sitt arbeid. Vi får tilbakemeldinger om at systemer fungerer på en god måte og er enkelt å forstå. De får ført den relevante informasjonen og systemet hjelper dem med å bedre oversikt og kontroll på daglige gjøremål.»

«Vi kan raskt identifisere resultatendringer og deretter dykke inn i tallene for å finne sammenheng.»

Kontinuerlig oversikt og kontroll

Geir Nilsen er ansvarlig for statistikk og analyse i Deltagruppen og har mye positivt og si om resultatkontroll og rapportering i Proplan Attføring. «Vi kan raskt identifisere resultatendringer og deretter dykke inn i tallene for å finne sammenheng. Dette gjør at vi kan se hvor utfordringene ligger og hvor vi må sette videre fokus i Deltagruppen. Systemet gir god oversikt og kontroll som gir meg og ledelsen godt grunnlag for videre arbeid.» Videre nevner han oversiktsbildene, hvor han liker at man både kan ha standardiserte og egendefinerte oppsett. De gir løpende oppdatert informasjon.

For Proplan Attføring er det opprettet en styringsgruppe som består av representanter fra flere bedrifter. Dette er et forum som skal ta for seg tilbakemeldinger og endringsønsker for brukere av Proplan Attføring. Deltagruppen er representert i denne gruppen og er aktive i dialogen med Proplan. Terje Ekhaugen avslutter; «Dere er lydhør og imøtekommende med tanke på behov hos kundene deres. Dere tar våre henvendelser seriøst, og det setter vi pris på».

Les mer om Proplan Tiltaksarrangører