Lesetid: 2 minutter

Full kontroll på timer og overtid med Proplan Time.

Dovre Group har byttet ut timelister i Excel med det webbaserte timeregistreringssystemet Proplan Time. Selskapet har både innleide, prosjektansatte og faste ansatte og det er da viktig å ha et oversiktlig timesystem som gir gode rapporter.

Dovre Group er en ledende aktør innen Prosjektpersonell, Consulting og Software i Norge og internasjonalt. Konsernet har med sine 410 medarbeidere solid erfaring fra prosjektledelse og teknisk ledelse av store kompliserte prosjekter og anskaffelser. Konsernet har sitt hovedvirke innen store investeringsprosjekter i olje & gass, fornybar energi og i offentlig sektor.

«Det er lett å legge inn timer og enkelt å skrive ut rapporter.»

– Før vi tok i bruk Proplan Time måtte alle registrere sine egne timer i Excel og sende inn til godkjenning per e-post. I dag kan brukerne enkelt registrere og få oversikt over sine timer i Proplan Time via vårt intranett uansett hvor de måtte befinne seg. Det er lett å legge inn timer og enkelt å skrive ut rapporter , forteller Heidi Lunde Jensen, Lønningssjef i Dovre Group.

Alle som jobber hos Dovre Group må føre timelister på grunn av rapporter og statistikker. Jensen forteller at Proplan Time er veldig greit å bruke og gir god oversikt. I tillegg unngår hun tidkrevende punching av data da alle timer blir lagt direkte inn i systemet av bruker. Når alle timer er lagt inn og godkjent i Proplan Time, overføres alle variable data over til lønnssystemet (Huldt & Lillevik).

«AML rapporten sparer meg for mye arbeid.»

Full oversikt over de ansattes overtid med AML rapporten.

Jensen er godt fornøyd med Proplan Time og særlig AML rapporten (Arbeidsmiljøloven) som sparer henne for mye arbeid. Rapporten gir oversikt over overstidstimer per ansatt de siste 12 månedene. Det er i følge arbeidsmiljøloven strenge regler med hensyn til bruk av overtid og det er viktig å ha denne oversikten for å kunne følge lovverket.

Dovre Group bruker Proplan Time hovedsakelig til utarbeidelse av timerapporter men i noen tilfeller benyttes timelistene også som fakturagrunnlag. Kundene får da full oversikt over timer som er gått med til et prosjekt og kan signere for godkjenning. Dette er enkelt og sparer oss for mye tid, forteller Jensen.

Rask opplæring og implementeringsprosess

– Vi kom raskt i gang med Proplan Time og fikk god opplæring og support fra Proplan under implementeringsfasen. Birthe Gjellestad, konsulent i Proplan utarbeidet brukermanual til brukerne og en egen mal til meg som lønnsansvarlig. Dette gjorde det enkelt for hele bedriften å komme i gang, forteller Jensen.

Dovre Group er veldig fornøyd med Proplan Time og ser for seg å benytte flere av mulighetene i systemet på sikt.

«Vi kom raskt i gang med Proplan Time og fikk god opplæring.»