Lesetid: 3 minutter

Proplan leverte god konsulentbistand i endringsprosessen.

Euro-Heis AS er en av de største nasjonale leverandørene når det gjelder service på heisanlegg. Deres hovedvirksomhet dreier seg om vedlikehold, reparasjon og moderniseringer av heiser. Operativ styreleder, Bjørn Eggen, forteller at de nylig har vært inne i en periode med flere endringer på IT siden. Med konsulenten fra Proplan har de kommet seg vel gjennom det og har fått en ekstra ressurs som bidrar til en bedre og enklere IT hverdag.

«Konsulenten hadde kunnskap som gikk mye bredere enn kun programvaren og kunne se helhetsbildet.»

En ansvarsbevisst og kunnskapsrik konsulent

Euro-Heis stiftet bekjentskap med Proplan-konsulenten René Lares for ca. 2 år siden, da han ble deres faste kontaktperson hos Proplan. Bjørn Eggen forteller om et meget godt samarbeid: « René har vært en veldig stor ressurs for oss. Han er åpenbart meget kyndig innen IT og evnet å forstå utfordringene våre og ta eierskap til prosessene som måtte gjøres.» Dette var på et tidspunkt hvor Euro-Heis opplevd mange problemer med sin daværende IT-driftspartner. «René forklarte at problemene vi f.eks. hadde opplevd med Visma Global ikke skyldtes selve produktet men heller IT infrastrukturen. Han hadde kunnskap som gikk mye bredere enn kun programvaren og kunne se helhetsbildet. René ble derfor sterkt involvert i prosessen med å bytte IT-driftspartner.» Valget falt på Hatteland som er Proplans samarbeidspartner på IT drift. «I dag fungerer ting mye bedre, og vi får god support når vi trenger det.»

«Skanning og innlegging av data har blitt betydelig enklere og jeg har fått gode tilbakemeldinger av de ansatte på dette.»

Enda enklere fakturabehandling etter versjonsoppgradering

Euro-Heis har i mange år benyttet Visma Global som sitt økonomisystem og har vært veldig fornøyd med dette. Som en tilleggsmodul har de også benyttet Visma Dokumentsenter. Dette muliggjør skanning, elektronisk flyt og attestering av faktura og bilag. «For ikke så altfor lenge siden oppgraderte vi til den nyeste versjonen av programmet. I rollen som godkjenner opplever jeg den nye versjonen som mer intuitiv. Programmet har også fått enda flere nyttige funksjoner, men hovedgevinsten har definitivt vært på «input siden» av systemet. Skanning og innlegging av data har blitt betydelig enklere og jeg har fått gode tilbakemeldinger av de ansatte på dette.»

Lønnskjøringen «inn i varmen» igjen

En annen endring på IT siden har vært å hente inn igjen lønnsarbeidet i bedriften. I flere år outsourcet Euro-Heis selve lønnskjøringen, men fra 01.01.13 valgte de en annen løsning. «Vår medarbeider som gjorde det forberedende arbeidet til hver lønnskjøring tok selv initiativet til å hente jobben inn igjen. Hun kjente jo godt til Visma Lønn som var systemet som ble brukt og da hun fikk mer ledig kapasitet ville hun gjerne gjøre jobben selv. Via Proplan fikk vi installert det internt og vi er veldig godt fornøyd med denne løsningen. Prosessen gikk helt uproblematisk.» forteller Eggen.

«Prosessen gikk helt uproblematisk.»

Nye muligheter innen rapportering

Selv om Euro-Heis er godt fornøyd med systemene sine i dag ser de at de helt klart kunne utnyttet mulighetene som ligger i dem enda bedre. «Snart skal en del av våre medarbeidere på kurs hos Proplan for å lære mer om mulighetene innenfor rapportering. Vårt Visma Global system inneholder jo all den viktige dataen vår. Utfordring blir bare å kunne fremstille den i gode rapporter for videre analyse. Det skal vi nå lære oss – med litt hjelp fra Proplan».