Lesetid: 3 minutter

Mectro er godt fornøyd med innføringen av Visma Global.

Ved fusjonen mellom Microcomponent og Mectro så de nødvendigheten av et nytt økonomisystem. De innførte i 2012 Visma Global og er godt fornøyd med det nye systemet. «Rapporteringen er på plass og vi får god støtte av support hos Proplan», forteller regnskapssjef Irene Pedersen.

Mectro er en anerkjent produsent av kretskort som opererer som underleverandør til ulike bedrifter både i Norge og utlandet. Den 1. januar 2012 fusjonerte Mectro sammen med søsterselskapet Microcomponent. Mectro er en del av Erki Group. Begge firmaene har vært etablert i over 30 år og har 67 ansatte lokalisert i Horten. Da de to selskapene skulle fusjonere så de behovet for et nytt felles økonomisystem.

Vi snakker med Irene Pedersen, som er regnskapssjef i firmaet, om denne prosessen. «Mectro og Microcomponent hadde brukt henholdsvis Scenario og Rubicon som sine systemer. De fungerte for så vidt godt men var på vei til å «gå ut på dato». De trengte noe mer moderne, og var allerede kjent med Visma sine produkter. Løsningen ble Visma Global. Når vi spør hvorfor valget falt på dette systemet forteller Pedersen følgende: «Horten er en liten by og vi som driver med regnskap kjenner hverandre. Jeg tok derfor en ringerunde i dette nettverket for å høre deres erfaringer. Visma Global ble omtalt positivt. I tillegg var det dette produktet som ble anbefalt fra Proplan sin representant.

«Vi får veldig god hjelp av folkene på Support hos Proplan. De er alltid behjelpelige når jeg trenger noe.»

Konsulent i Proplan, Trond Andersson, var den som fulgte opp Mectro i implementeringsfasen. «Trond og jeg har faktisk samarbeidet ved en rekke anledninger over en 20 års periode. Både via Proplan og hans tidligere arbeidsgiver. Han kjenner derfor bedriften vår svært godt.» Selv om det ville vært enkelt å konvertere data fra de to selskapene over i Global, valgte Mectro å begynne med «blanke ark». Det var en beslutning som kanskje krevde mer av dem, men når de først var i gang har alt fungert godt. De har fått satt opp rapportering slik de ønsket og det var en forholdvis enkel sak å lære seg et nytt system. «Visma Global har jo en innebygget Hjelp-funksjon som fungerer godt. I tillegg har vi fått veldig god hjelp av folkene på Support hos dere. De er alltid behjelpelige når jeg trenger noe.» sier Pedersen.

«Vi har fått satt opp rapportering slik vi ønsket og det var en forholdvis enkel sak å lære seg et nytt system.»

I tillegg til at Mectro bruker Visma Global på regnskapsdelen har de også lønnssystemet Huldt & Lillevik Lønn gjennom Proplan. «Huldt & Lillevik Lønn har vi brukt siden 1995. Det var aldri noe tvil om at vi skulle fortsette med dette også etter fusjonen da begge bedriftene allerede brukte dette verktøyet. Her fungerer alt som det skal og vi møter sjelden på problemer. I løpet av det siste året kan personalsjefen ikke huske en eneste gang hun har hatt behov for support.»

Regnskapssjefen er dermed trygg på at systemene de har på økonomi og lønn vil være de rette for Mectro i overskuelig fremtid.