Lesetid: 3 minutter

Næringsbygg AS

Næringsbygg hadde behov for et system som håndterte timer mot prosjekt på en god måte, samtidig som integrasjon med økonomi og lønn var viktig. Valget falt på Proplan Time.
Fornøyde brukere og enkel prosjektoversikt med Proplan Time
Næringsbygg er en totalentreprenør med 55 ansatte som først og fremst oppfører nye og rehabiliterer gamle næringsbygg. De bygger også boliger, og utfører betong og fasadearbeid. I tillegg er de i dag en av de største i Trondheim på bygging av bilanlegg. Linda Jakobsen er økonomileder i Næringsbygg og ansvarlig for både lønn og regnskap i bedriften.

«Vi hadde manuelle rutiner på timeføring og på sikt så ble det mer og mer tungvint. Vi ønsket derfor å finne et system som gjorde timearbeidet enklere på tvers av organisasjonen» forteller Jakobsen. I Næringsbygg jobber de prosjektbasert og ville derfor ha et timeregistreringssystem som enkelt håndterte timer mot prosjekt.

Valget falt på Proplan Time. «Vi hadde tidligere prøvd et annet timesystem, men vi fikk det ikke til å fungere. Med Proplan Time falt brikkene på plass og hverdagen ble klart enklere. Det var viktig for oss at systemet vi valgte håndterte timer mot prosjekt på en god måte, samt at det ble integrert mot økonomi- og lønnssystem (Visma Global og Visma Lønn).» Proplan Time har flere integrasjonsmuligheter, og kunne tilfredsstille Næringsbygg sine behov innen dette området.

«Med Proplan Time falt brikkene på plass og hverdagen ble klart enklere»

Når beslutningen var tatt og timeregistreringssystemet Proplan Time skulle på plass gikk det fort. «Vi kom fort i gang og opplevde god oppfølging. Jakobsen fremhever konsulent Mari Rugeldal som en viktig støttespiller i oppstarten. «Mari var god å ha. Hun bidro, så muligheter og løsninger, svarte på spørsmål og hjalp oss til neste nivå når det gjelder bruken av Proplan Time.»

Det er nå et år siden Næringsbygg var i gang med Proplan Time. Siden den gang har de fått mange gode tilbakemeldinger på tvers av organisasjonen. «Det er veldig positive signaler fra alle om Proplan Time» forklarer Jakobsen. «Selv sitter jeg som administrator, og det funker veldig bra. Brukerne er fornøyd, prosjektlederne er fornøyde og avdelingslederne er fornøyde. Vi har fått den løsningen vi hadde behov for.»

I Proplan Time har de mulighet til å tilpasse skjermbilder etter behov. Jakobsen liker godt denne funksjonaliteten. «Ulike brukere får ulike skjermbilder og tilganger. Veldig greit å enkelt kunne tilpasse dette etter de forskjellige behovene. Vi har f.eks en egen serviceavdeling som kun får opp de spesifikke prosjektene som gjelder for dem. Det er en god løsning, som minimerer valgene av prosjekter»

«Brukerne er fornøyd, prosjektlederne er fornøyde og avdelingslederne er fornøyde. Vi har fått den løsningen vi hadde behov for.»

Næringsbygg har tatt i bruk den inkluderte funksjonaliteten i Proplan Time Mobil og er fornøyde med hvordan dette fungerer for brukerne «Tilbakemeldingene er at det er enkelt og oversiktlig å bruke systemet både på desktop og mobil. Det er

stort sett timeførerne som bruker Proplan Time på Mobil, siden de som oftest er ute på anlegg og oppdrag. Avdelingslederne som har et kontor og pc å gå til gjennomfører som regel sine oppgaver på desktop.»

Når Jakobsen skal oppsummere hennes erfaring med Proplan Time konkluderer hun med at brukervennlighet er hvor vi skårer høyt. «Det er enkelt, intuitivt og brukervennlig. Våre ansatte har forskjellig erfaring og bakgrunn, men alle får det til, og det er sjeldent utfordringer» Leder for Service og byggfornyelse Trond Erntsen bekrefter «Proplan Time er veldig brukervennlig og oversiktlig»