Lesetid: 2 minutter

Effektivt timesystem med god integrasjon til Mamut Lønn.

Gunnar Røe er daglig leder i Nyboloft Entreprenør i Hammerfest. En entreprenørbedrift med 32 ansatte som trengte et godt og enkelt timesystem – både for å føre timer til lønnsutbetaling og for bruk i prosjektregnskap og etterkalkyle. Med Proplan Time levert av Proplan, og med bistand av Integrasjonspartner for en smidig integrasjon med Mamut Lønn, har de fått akkurat det de trengte.

«Vi hadde bare et manuelt system tidligere og hadde behov for bedre kontroll og mer effektive rutiner» forteller Røe. De brukte internett til å orientere seg om ulike systemer på markedet og tok kontakt med Proplan. «Vi var veldig tydelige på hva som var vårt behov og hvilke forventninger vi hadde. Blant annet var det essensielt å ha en god integrasjon med Mamut Lønn.» Proplan innhentet derfor bistand fra samarbeidspartneren Integrasjonspartner for å sette opp en god integrasjon samt at Proplan Time ble tilpasset Nybolofts arbeidsflyt.

«Det var essensielt å ha en god integrasjon med Mamut Lønn.»

Da den første testingen ble gjort i mars 2016 fungerte det meste som det skulle. Etter et par justeringer var systemet i 100 % drift fra 1. april. «Prosessen og dialogen underveis har også gått bra. Det kan alltids være utfordringer når de forskjellige partene i prosjektet har ulik teknisk kompetanse, men vår kontakt i Proplan, Trond Andersson, har vært ryddig og enkel å forholde seg til.»

«Den første lønnskjøringen gikk veldig smidig så integrasjonen fungerte fint», fortetter Røe. «Vi sparer mye tid ved å automatisere rutinen fra timeregistrering til lønnsutbetaling. Samtidig melder de ansatte om at de har bedre kontroll og oversikt over timene sine. Nå kan de jo når som helst gå inn i systemet og dobbeltsjekke selv.»

«Prosjektlederne har gitt tilbakemelding om at det er mye lettere å holde oversikt over prosjektene og timeforbruk.»

Røe er også opptatt av at timeregistrering ikke kun skal handle om lønn, men også gi firmaet god informasjon om timer per prosjekt og i etterkalkylene. «Prosjektlederne har gitt tilbakemelding om at det er mye lettere å holde oversikt over prosjektene og timeforbruk.»

«Oppsummert har vi fått akkurat det produktet vi var ute etter – skreddersydd våre behov! Jeg tror det er mange firmaer med liknende behov som oss som bruker Mamut Lønn, og jeg kan trygt anbefale kombinasjonen Mamut og Proplan Time!» avslutter Gunnar Røe med.