Lesetid: 3 minutter

Enkel og oversiktlig timeprosess med Proplan Time.

O.Torjussen & Sønner AS er en tradisjonsrik familiebedrift som ble etablert i 1935 og har i dag rundt 60 ansatte. Totalentreprenøren kan skilte med en rekke store prestisjefylte oppdrag, både innen næringsbygg, boliger og offentlige bygg. O. Torjussen & Sønner benyttet tidligere manuell timeregistrering, noe som var svært tidkrevende med mange ansatte. Med Proplan Time har de fått en mer effektiv og oversiktlig timeregistreringsprosess.

Våre ansatte ute på byggeplassen har fått bedre oversikt og kontroll over opparbeidede timer og fravær med Proplan Time, forteller Bjørn Torjussen, daglig leder i O. Torjussen & Sønner. Torjussen er svært fornøyd med det nye webbaserte timeregistreringsverktøyet og forteller at bedriften sparer i dag mye tid på kjedelig punching av data og frustrasjon i forbindelse med time godkjenningsprosessen.

«Med Proplan Time har de ansatte full oversikt over opparbeidede timer og fravær.»

Rask og vellykket implementeringsprosess.

I følge Torjussen ble Proplan Time godt mottatt av brukerne, og implementeringsfasen gikk bedre enn forventet. Torjussen fryktet at flere ville protestere mot å gå over på webbasert timeregistreringsverktøy men de fleste syntes dette var greit. – Vi innkalte alle brukerne til møte hvor vi sammen med en av Proplan sine konsulenter ga grundig informasjon om hva Proplan Time innebar og hvordan systemet fungerte. Systemet er svært brukervennlig og implementeringsprosessen har vært vellykket.

Torjussen påpeker også at de ansatte har fått økt eierskap til jobben sin med Proplan Time. Oversikt over egne timer og fravær får gjerne de ansatte til å føle seg mer verdifulle, da de ser at deres tilstedeværelse har betydning for bedriften. – Tidligere kunne brukerne stusse på utbetalt lønn dersom de hadde glemt eget fravær tidligere i måneden. Med Proplan Time har de full oversikt over opparbeidede timer og fravær.

«Med Proplan Time kan jeg godkjenne timer for de ulike prosjektene til enhver tid, uten å måtte være tilstede på kontoret.»

Proplan Timer gir økt fleksibilitet

– Med Proplan Time kan jeg godkjenne timer for de ulike prosjektene til enhver tid uten å måtte være tilstede på kontoret, forteller Torjussen. Han er ofte på reisefot og kan i dag enkelt logge seg inn og godkjenne timer med noen tastetrykk uansett hvor han måtte befinne seg.

Byggentreprenøren har fått en mer effektiv og oversiktlig timeregistreringsprosess. Med manuell timeregistrering gikk mye tid bort på å samle inn timelister, alle ansatte måtte levere timelister på kontoret og det var ofte vanskelig å tyde dårlig håndskrift. De hadde gjerne bunkevis med papirer som skulle godkjennes og punches videre inn i datasystemet. Med Proplan Time kan ansatte sende inn timer for godkjenning uansett hvor de måtte befinne seg så lenge de har tilgang på pc. Lønnsansvarlig sparer mye tid på lønnskjøringen og risikoen for feilføringer er sterkt redusert.

Prosjektlederne har fått bedre kontroll og oversikt over antall timer som skal registreres på hvert prosjekt. Torjussen har ofte 20 personer på et prosjekt og det ble mye papirarbeid og høy sannsynlighet for feilføringer. Prosjektlederne måtte gjerne ut på byggeplassen for å hente timelistene noe som ofte resulterte i at listene ble liggende i bilen eller ute på byggeplassen. Det var tidkrevende å sortere, tolke og taste inn data inn i lønnsystemet. I dag har de all data på et sted.

Torjussen avslutter med at han som daglig leder er veldig fornøyd med Proplan Time, da han har fått en enklere godkjennings prosess av timer, bedre oversikt og kan lettere gå tilbake i gamle data.