Lesetid: 3 minutter

Det finnes flere leverandører av digital timefangst, og for mange bedrifter kan det være en krevende prosess å velge riktig! Norwegian Group utfordret ikke mindre enn 8 kvalifiserte tilbydere når de la ut sitt anbud. Det er mye god læring å hente i en slik prosess!  

NOG har spesialisert seg på stillastjenester, samt multidisiplintjenester, der det grunnleggende elementet er tilkomstteknikk. (Illustrasjonsbilde)

Dette var viktig for Norwegian Group

Norwegian Group består av 125 ansatte, med både offshore og landbasert virksomhet. Endringsvilje og ledelse er to viktige stikkord for en god prosess. Dette hadde Norwegian Group og Proplan en felles forståelse for. Stabilitet og brukervennlighet i systemet som skal implementeres må også være på plass. Gode integrasjoner er viktig. God flyt mellom systemer er kritisk for å sikre en effektiv arbeidshverdag, sier Einar Nonås, konsulent og leveransedirektør i Proplan. Han kan også fortelle at rapporter  er noe som få vektlegger i prosessen, men som ofte ender opp som noe av det viktigste for ledelsen. Proplan har lagt mye arbeid ned i å utarbeide grundige rapporter, slik at ledelsen får gode tall å ta beslutninger på!

Proplan gav oss trygghet for en god leveranse! De scoret også høyt på tidsbruk fra inngått avtale til implementering.
Prisen var konkurransedyktig sett opp mot de andre syv aktørene.

Morten R. BorøchsteinCEO Norwegian Group AS

Rent gull

Alle offshoreansatte har et årstimeverk. I praksis betyr dette at dersom en jobber over 1585 timer, må arbeidsgiver betale overtid for de overskytende timene. Det er altså mer økonomisk lønnsomt å ha en jevn belasting på ansatte. Proplan forstår HMS, administrative prosesser, samt bransjens regelverk. Alt dette er samlet i en skyløsning, som enkelt ivaretar områdene som er viktige for Norwegian Group.

Proplan kjenner bransjen

Det er tid – og ressurskrevende å gjøre en slik øvelse. Proplan var imponert over hvordan Norwegian Group håndterte dette. De gikk rett på sak, og var kjappe på ballen. De holdt fokus, og var tydelige i sin bestilling!

For oss var det viktig å knytte oss til en partner med høy kjennskap til bransjen. Proplan forstod tidlig hvilke utfordringer vi sto ovenfor, uten at vi trengte å forklare det.

Morten R. BorøchsteinCEO Norwegian Group AS

Dette var funksjonalitet Norwegian Group krevde

Proplan Time konkurrerer spesielt godt i enkelte bransjer, hvor offshore leverandør / industribedrift er én av dem. Selv om bedriftene varierer i størrelse og kompleksitet er det noen typiske utfordringer som går igjen. Dette var funksjonalitet som var viktig for Norwegian Group, som også er veldig representativt for bransjen generelt:

  1. Enkel timeregistrering
  2. Timebank for onshore- og offshoreansatte
  3. Ressursplanlegging
  4. Kompetansemodul
  5. HMSK-modul
  6. HR-modul

Hva kan du effektivisere?

Proplan vet at mange bedrifter innen olje og gass har prosesser som kan effektiviseres. Det betyr ikke at status quo ikke er bra, men heller at det med enkle grep kan bli enda bedre. Er du nysgjerrig på hva vi kan gjøre for din bedrift? Kontakt oss for en uforpliktende prat.