Lesetid: < 1 minutter
Tiltaksbransjen digitaliseres: Vil ha enda flere tilbake i arbeidslivet
Administrerende direktør i JobLearn AS, Kari Hilde Høvik, ser frem et samarbeid med Proplan. Sammen skal de digitalisere flere viktige prosesser. Målet er effektivisering og få flere ut i arbeid.

OSLO: JobLearn investerer over 2 millioner i programvare og tjenester, og valgte Proplan som leverandør. Proplan skal hjelpe JobLearn AS å effektivisere prosesser rundt håndtering av tiltak og kursvirksomhet. Dette skjer ved hjelp av digitalisering og ny programvare ved navn Proplan Tiltak.

Proplan Tiltak et bransjesystem for tiltaksarrangører som driver med attføring og oppfølging av prosessen med å få jobbsøkere ut i arbeid. Det er utviklet av Proplan selv, og er et ledende system i tiltaksbransjen.

– Det at JobLearn velger oss som leverandør gir oss trygghet på at vår programvareutvikling følger kundenes behov, og bidrar aktivt til deres ambisjoner om flest mulig tilbake i arbeidsmarkedet, sier Proplan AS sin regionsleder i Øst, Harald Indrebø.

– Proplan AS ble valgt i sterk konkurranse med andre leverandører. Vi ser frem til et spennende samarbeid, hvor vi skal gjennomgå en digitalisering av våre prosesser. Målet er å bli en enda mer effektiv leverandør av kursvirksomhet og formidling av kvalifisert arbeidskraft til næringslivet. Dette i samarbeid med Proplan, sier Adm. Direktør i Joblearn, Kari Hilde Høvik.