Lesetid: 2 minutter

Ett timesystem – flere ulike bruksområder.
Tomra Systems ASA er et norsk industriselskap best kjent for å produsere pantesystemer for drikkevareemballasje, men de er også ledende innenfor andre felt innen ressursutnyttelse. Hovedkontoret ligger i Asker og her benytter de Proplan Time i to av sine selskaper – på to ganske ulike måter. Med et system som tilpasser seg bedriftens måte å jobbe på, kan de bruke Proplan Time både prosjektbasert og for tidslogging i produksjonen.

«Vi bruker Proplan Time til å registrere timer per prosjekt samt til å logge tiden vi bruker på å produsere de enkelte enhetene.»

Karen Michelet, HR koordinator i TOMRA, forklarer nærmere; «I vårt hovedselskap har vi en utviklingsavdeling på 60 personer. Disse personene jobber prosjektbasert og her bruker vi Proplan Time til å registrere timer per prosjekt. I produksjonsselskapet derimot bruker vi Proplan Time til å logge tiden de bruker på å produsere de enkelte enhetene.»

I prosjektavdelingen fører de timer hver dag og kan knytte disse til en prosjektstruktur i flere nivåer. Dette gir dem muligheten til å ta ut rapporter og tallmateriale som de kan bearbeide videre for en fullstendig timeoversikt i utviklingsprosjektene.

Hos produksjonsselskapet er derimot fokuset på tidsforbruk per maskin. Ved å logge tiden det tar å produsere de enkelte enhetene, får TOMRA et detaljert kostnadsbilde per produserte produkt.

«Vi har med dette systemet fått en enklere og papirløs håndtering av overtidstimer, både når det gjelder godkjenning og overføring til lønn.»

I tillegg benyttes selvfølgelig timesystemet i forhold til lønnskjøringen. Michelet forteller; «Alle som har overtidsgodtgjørelse og fleksitidsordning bruker Proplan Time til å føre slike timer. Vi har med dette systemet fått en enklere og papirløs håndtering av overtidstimer, både når det gjelder godkjenning og overføring til lønn. Vi har fått en god oversikt over overtidsbruk slik at vi enkelt kan unngå for mange timer på den enkelte medarbeider over tid. Vi lønner også midlertidig ansatte og sommervikarer via Proplan Time, og det fungerer perfekt – papirløst, enkelt og alltid korrekt.»

«Våre medarbeidere er svært fornøyd med den enkle oversikten som Proplan Time gir.»

Alle ansatte bruker Proplan Time til ferieoversikt, noe som fungerer meget godt. «Våre medarbeidere er svært fornøyd med den enkle oversikten som Proplan Time gir.», avslutter Michelet med.