Lesetid: 2 minutter

Frigjort kapasitet og bedre kontroll med totalløsning fra Proplan.

VEF Entreprenør AS (VEF) opererer i begge Agder-fylkene innen eiendomsutvikling, totalentreprenør samt service og rehabilitering. Kjerneområdet er utvikling og oppføring av større bygg, enten i egen regi eller på det åpne anbudsmarkedet. De er total 75 ansatte og har en årlig omsetning på 140 mill. kroner.

VEF Entreprenør har valgt å være en totalkunde av Proplan, og har fått levert en produktportefølje som omfatter ERP systemet Visma Global, Visma CRM, Visma Lønn og Proplan Time inkl. tilleggsmoduler. Alle systemene er integrerte og satt opp slik at det gir dem betydelige tidsbesparelser, frigjort kapasitet og god styringsinformasjon på prosjektene.

«Jeg tror faktisk vi vil være i stand til å doble omsetningen uten å ansette en eneste ny administrasjonsmedarbeider.»

Håkon Honnemyr, økonomisjef i VEF, forteller at selv med færre personer i administrasjonen klarer de fortsatt å utføre oppgavene, takket være gode systemer og automatiserte rutiner. «Vi bruker i dag systemene så effektivt at rollen som regnskapssjef, regnskapsmedarbeider, ordrebehandler, lønnsmedarbeider samt en del andre kontorfunksjoner blir dekket av 1 ½ årsverk. Jeg tror faktisk vi vil være i stand til å doble omsetningen uten å ansette en eneste ny administrasjonsmedarbeider.» Et eksempel for å illustrere dette er bruken av Visma Dokumentsenter. Tidligere gikk en stor del av tiden til en ansatt med til å håndtere manuelt de 5-6 tusen bilag vi har i året. I dag bruker jeg 15-20 minutter pr dag til å håndtere og bokføre inngående faktura.»

«Nå har jeg veldig fornøyde prosjektledere som er selvforsynte med de rapportene de trenger.»

«Hver dag kl 12.00 blir alle godkjente bilag godkjent slik at prosjektlederne har full kontroll i sine regneark» forteller Honnemyr. For registrering av timer bruker de Proplan Time, som gjør det enkelt for de ansatte å registrere timer på rett prosjekt, og de får raskt oppdatert sine prosjektrapporter med timestatusene. I tillegg har de fått satt opp spesialtilpassede prosjektrapporter med full drill-down i detaljnivå på prosjektene. «Det var vel anvendte penger! Nå har jeg veldig fornøyde prosjektledere som er selvforsynte med de rapportene de trenger.» avslutter Honnemyr med.