Bedriftsledere har digitalisert fasaden, men glemte grunnmuren. Dette er grepene du bør ta!

By 09/06/2020 Blogg, ERP
3 minutter

Korona har digitalisert bedriftsnorge, både frivillig og gjennom tvang. Det som tidligere tok år, har nå tatt uker. Møtevirksomheten er digitalisert, avtaler signeres elektronisk, men vi er fortsatt et godt stykke unna 100% sky. Nå det gjelder hjertet, navet og bærebjelken i bedriften, er det overraskende mange som fortsatt sverger til det gamle ERPsystemet. Hvorfor er det slik, og hvilke grep bør du ta?

Tor Ommund Ljosland, daglig leder av Proplan Utvikling har blogget om sine tanker rundt digitalisering i kjølvannet av COVID19.

Fra kjeller til sky

Ti år tilbake var Cloud Computing (les: skytjenester) datidens revolusjon innen digitalisering. Forbedringen var økt fleksibilitet. Datasentrene ble flyttet opp av kjelleren, og inn i større datasentre som var tilgjengelige for «alle». Dette til en fornuftig pris. Med noen tastetrykk i en portal fra Apple, Microsoft, Google eller Amazon kunne man enkelt lansere applikasjoner til hele verdens befolkningsamtidig. Store selskaper som NetflixAirbnb og Uber ble skapt over natten. De endret bransjen, og vi som forbrukere fikk endret forventninger til tjenestekvalitet for alltid. 

Nåtidens revolusjon

Vi som arbeidstakere opplever nå tilsvarende revolusjon. Som et resultat av omveltningene i 2020 vil de fleste av oss ha vesentlig større forventinger til digitale arbeidsverktøy. Mange forventer å jobbe fra hvor som helstknirkefri videobruk, og samhandle på dokumenter både internt og eksternt. Dette er en positiv endring, men det er viktig at digitaliseringen ikke stopper med det. Vi er ikke i mål enda! Det er dessverre ikke her den store gevinsten for norske bedrifter ligger i fremtiden. 

Dette er gullet

Den store gevinsten ligger i det som for mange kan virke både skremmende og umulig. Det som ga oss forrige tiårs revolusjon innen konsumering av IT på forbrukersiden må også skje blant norske bedrifter; alle applikasjoner må i skyenDet må også inkluderer selve hjertet i bedriftenERP-systemet.

«Same procedure as last year, James»

Dette vil kreve mye, men gevinsten er større enn innsatsen. Et moderne, skybasert ERP-system gir vesentlig bedre muligheter til å innføre automatiseringeffektiv datainnsamling og ikke minst datadrevne beslutninger i bedriften. Det er også en unik mulighet til å utfordre kjente rutiner og egne prosesser,  som ikke lenger er verdiskapende for bedriften. «Det er jo slik vi alltid har gjort det» burde heller være årsak til endring enn motivasjon for holde på det gamle. 

God kartlegging er veien til mål

Vår påstand er at gjennom god kartlegging blir det tydeligere at gevinstene er større enn kostnadenStart med å få en oversikt over dagens prosesser og medfølgende applikasjonsporteføljeDette vil gi et holistisk bilde av bedriften og dens tekniske gjeld, som bør håndteres før man kan begynne å høste gevinster og investere i moderne støtteapplikasjoner. 

Når en god grunnmur er på plasskan man begynne shoppe «best-ofbreed» applikasjonerTimeregistrering, lønn, reiseregninger, avvikshåndtering, fagapplikasjoner og andre støttesystemer må alle forholde seg til ERP-systemet. Slik oppnår bedriften en sømløs og «real time» innsamling av data og transaksjoner. Målet er at alle systemene snakker sammen, datainnsamlingen er sømløs, og ved behov er det kjapt å erstatte en applikasjon dersom behovet endrer selv. Da snakker en digitalisering, effektivisering og alle andre passende buzzord som omhandler verdi. 

Norske bedrifter henger etter resten av Norden i bruk av skytjenester. Årsaken er komplekse og utdaterte applikasjoner, eksempelvis et ERP-system.

EY Norwegian Cloud Maturity Survey 2019

Vår anbefaling

Benytt dette digitale springbrettet til din fordel. Fortsett å utfordre de tradisjonelle rammene. La gjerne Teams og Office365 være starten, men ikke stopp der. Digitalisering og skyen er så mye mer, og vi håper at disse tankene har gitt deg noe å gruble på.  

Trenger du en støttespiller, sparringspartner eller bare en trygg hånd å holde i? Vi er her for deg, både digitalt og analogt. Snakk med oss når du trenger oss.