Digital Index 2019 på tre minutter

By 20/11/2019 Blogg, ERP
3 minutter

Visma Digital Index tar temperaturen på digitalisering i Norsk næringsliv. I 2018 var den samlede digitaliseringsgraden 47%, mens den i 2019 har steget til 54%. Her har du Digital Index 2019 kort oppsummert.

Digital Index 2019

Bedriftene ser ikke på digitalisering som viktig nok

43% av bedriftene i undersøkelsen oppgir prioritering som en av de største hindringene for digitalisering. 41% oppgir kostnad som grunn, mens 40% sier at manglende kompetanse og kjennskap til muligheter i teknologien er et hinder.  Kun 13% sier at de ikke opplever noen hindring.

Det er naturlig å se en sammenheng mellom lønnsomhet og digitaliseringsgrad. SSB har gjennomført studier som viser at systematisk arbeid med digitalisering og kompetanse gir resultater.

Anser du digitalisering for å være en kritisk suksessfaktor for din bedrift?

Bedriftene undervurderer sitt eget kompetansebehov

47% av respondentene mener at de i svært liten grad mangler kompetansen som vil kreves for å lykkes med digitalisering. Kun 14% mener at de i stor, eller svært stor grad, har behov for ny kompetanse i bedriften. Rapporten IT i praksis viser at manglende tilgang til riktig kompetanse holder virksomheter tilbake i arbeidet med digitalisering.

Har din bedrift kompetansen den trenger for å lykkes med digitalisering?

Bedriftene har har ikke nok hastverk

Det er en klar sammenheng mellom hvor digitalisert en bedrift er og hvor produktiv den er. Allikevel mener kun 13% at digitalisering vil være avgjørende for fremtidig konkurransekraft. OECD angir at bedrifter som benytter datadreven innovasjon har 5-10% høyere vekstrate enn andre. Det vil altså si at dersom vi skal lykkes med fremtidig vekst og verdiskapning må vi også lykkes med teknologi i hele kjeden.

Har du senkede skuldre, eller kjenner du på digitaliseringstrangen?

Visste du at:

Du sparer minst 10 minutter per faktura du mottar elektronisk.

Du sparer 91 kr per faktura du mottar elektronisk.

9 av 10 efakturaer blir betalt på forfall.

Manuelle rutiner for refusjon av utlegg er en større tidstyv enn mange er klar over.

Bedriftene ønsker å jobbe mer effektivt

Hele 74% mener at effektivitet er blant de viktigste grunnene til å digitalisere. 53% oppgir frigjøring av tid som grunn. Dette vitner om at respondentene erkjenner at måten de jobber på i dag ikke er den mest hensiktsmessige, og at det er andre oppgaver de burde hatt mer tid til å gjøre. Dette er jo selve kjernen i digitalisering: å forenkle og automatisere måten man jobber på.

Jobber du på den mest effektive måten du kan?

Klikk under for å se hele rapporten

Last ned

Hva er kartlagt?

Visma har stilt 916 bedrifter spørsmål om rammer og forutsetning for digitalisering, og har kartlagt digitaliseringsgraden i 13 økonomiske og administrative prosesser.

1

Mottak av faktura
2

Godkjenning av faktura
3

Betaling av faktura
4

Sending av faktura
5

Purring
6

Inkasso
7

Oppdatering av innbetalinger
8

Rapporting
9

Reiseregninger
10

Utlegg
11

Ferieønsker
12

Fravær
13

Timeregistrering

Rapporten er rettet mot alle som er interessert i hvordan de kan effektivisere måten de jobber på gjennom bruk av teknologi.