Effektiviser den nye arbeidshverdagen

3 minutter

Automatisering og digitalisering har sjelden vært så aktuelt og nødvendig som det er akkurat nå. De aller fleste jobber hjemmefra, mange er i karantene, og vi blir tvunget til å endre måten vi jobber på da størsteparten av samhandlingen oss imellom skjer elektronisk. Da er det ekstra viktig med prosesser som flyter.

Automatisering og digitalisering har sjelden vært så aktuelt og nødvendig som det er akkurat nå.

Autoinvoice

Med Visma.net AutoInvoice får du en komplett fakturaløsning som dekker alle dine behov, inkludert sending og mottak av eFaktura. All fakturabehandling foregår direkte i ditt økonomisystem, slik at både fakturering og fakturamottak går unna med noen få tastetrykk. Løsningen gjør at du kan sende en eFaktura direkte fra ditt økonomisystem og rett inn i mottakers økonomisystem eller en privatkundes nettbank. Du får full kontroll, mindre kredittid og mindre administrasjon.

I Autoinvoice kan du også abonnere på en tjeneste som skanner og tolker alle fakturaene for deg.  Visma håndterer alt det praktiske, alt du behøver å gjøre er å godkjenne fakturaen i ditt system.

  • Papirfakturaene sendes til en fast adresse og blir scannet, OCR-tolket og validert
  • Pdf-fakturaene sendes til en fast e-postadresse, hvor de blir OCR-tolket og validert

Autopay

Visma.net AutoPay elimineres manuelle rutiner assosiert med å sende og motta elektroniske betalinger. En skaper i stedet en strømlinjeformet arbeidsflyt som håndteres direkte i løsningen. Med denne løsningen får du full kontroll over dine banktransaksjoner. Kundens betalinger matches automatisk mot åpne fakturaer i ditt ERP-system og kundens hovedbok blir oppdatert hyppig noe som begrenser utsendelse av purring og inkassokrav. Oversikt over alle pågående betalinger på ett og samme sted gir deg full kontroll i sanntid.

Autocollect

Prosessen fra du sender en faktura, til pengene er på konto og bokført i systemet kan ta lang tid, krever mye manuelt arbeid og det gjøres ofte feil. Det går ut over kredittiden. Har du for lang kredittid, vil det gi store kostnader, dårligere likviditet og i verste fall økt tap. Med Visma Autocollect kan du automatisere hele innfordringsprosessen. På denne måten sparer du tid og penger, får bedre likviditet, økt fleksibilitet og alltid oppdatert reskontro. Dine saker vil bli håndtert av Visma Financial Solutions AS. På denne måten kan du være trygg på at all innfordring og inkasso foregår i lovmessige, kontrollerte og kvalitetssikrede former.

Approval

Effektiviser dokumentflyten og få økt kontroll. Med godkjenningstjenesten Visma.net Approval kan du enkelt godkjenne eller avvise fakturaer, reiseregninger og utlegg på mobil eller pc. Du har alltid full oversikt over dine oppgaver og blir varslet når du får en ny godkjenningsoppgave. Du kan også godkjenne eller avvise søknader om ferie og fravær. Automatikken sørger for umiddelbar overføring av data til ERP-systemet. Det er enkelt å sette opp regler for hvem som skal motta informasjon og oppgaver, samt å få oversikt over arbeidsflyt og hvem som er ansvarlig for hva.