Lesetid: 2 minutter

Mange inviterer med seg kunder eller forretningsforbindelse på små eller store arrangementer. Hovedregelen er at bedrifter ikke gis fradrag for kundepleie (representasjon). Dette gjelder både gaver, middager, idrettsarrangementer, turer osv. Heldigvis, ingen regel uten unntak.

Er kundepleien fradragsberettiget?
Representasjon kan være en god investering om du holder deg innenfor rammene.

I regelverket* fremgår det at det gis fradrag for kostnad til beskjeden bevertning av kunder eller forretningsforbindelser, når bevertningen finner sted i arbeidstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjoner av varer eller tjenester.

Hva innebærer så dette i praksis?

  • Deltakerne må være identifisert
  • Må være forretningsforbindelse
  • På arbeidsstedet eller i nærheten
  • Beløpet må være under kr 488,- pr person pr tilfelle (2020)
  • Det kan ikke være kjøpt brennevin

Holder du deg innenfor reglene over, kan du føre kostnaden på selskapet. Kan du ikke krysse av alle punktene, får du ikke fradrag for noe.

Kjøpet må dokumenteres med faktura eller kvittering. Deltakere må være nevnt ved fullt navn og hvilket foretak de representerer. I tillegg må formålet med bevertningen fremgå.

Bevertningen må finne sted på arbeidsstedet eller på spisested i nærheten av dette hvis det ikke er rimelige serveringsmuligheter på arbeidsstedet for det antall personer det gjelder. Foregår serveringen i eget lokale skal kostnaden være beskjeden. Foregår serveringen eksternt er beløpsgrensen kr 488,- pr pers pr anledning. Det gis ikke fradrag for kostnad til kjøp av brennevin uansett hvor serveringen finner sted.

Er kostnaden uforholdsmessig høy, eller formålet med bevertningen ikke anses å være tilknyttet selskapet, vil kostnaden kunne bli innberettet på de aktuelle deltagerne.

Hva så med firmafesten?

Tilstelninger for selskapets egne ansatte vil ikke regnes som representasjon, men som personalkostnad. Personer som ikke er tilknyttet selskapet kan være med, men du må forholde deg til representasjonsreglene som nevnt ovenfor. Kostnaden per med andre ord heller ikke da overstige kr 488,- for at det skal være fradragsberettiget.

Reglene knyttet til gaver og representasjon kan være vanskelig å forstå og åpner for noe tolkning. Vårt tips til deg er: Er du usikker, rådfør deg med en av våre dyktige regnskapsførere!

Snakk med en regnskapsfører

*FSSD § 6-21-2 (1) Forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14