Lesetid: 2 minutter

Våren er høysesong for sosiale arrangement på jobb. Mange tar med seg de ansatte på en velfortjent tur i inn- eller utland. Har du kontroll på reglene som gjelder, slik at det ikke blir en dyr dagen-derpå?

Ikke la firmaturen gi deg skattebakrus
Arbeidsgiver kan dekke firmaturen skattefritt for den ansattes partner, så lenge turen ikke har mer enn to overnattinger.

Du må oppfylle vilkårene for skattefritt velferdstiltak

Firmaturen er i utgangspunktet ikke skattefri, men gjør du det rett kan den defineres som et skattefritt velferdstiltak. I så fall må du sørge for at:

  • alle, eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften, er invitert
  • kostnaden ikke overstiger det som er normalt i forretningslivet for tilsvarende arrangement
  • turen har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen

Ettersom hovedformålet med velferdstiltaket er å øke samhørigheten på arbeidsplassen, vil bedrifter uten ansatte ikke falle inn under fritaket. I foretak som eies av én person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, vil det være et krav at foretaket i tillegg har andre ansatte (uten nær familiemessig tilknytning) som til sammen utgjør en hel stilling.

Kan du skattefritt ta med deg de ansatte med følge på weekendtur til Gdansk?

Når det gjelder firmaturer er det også et vilkår for skattefritaket at oppholdet har en varighet på maks to overnattinger. Lengre opphold enn dette anses som ferie, og ikke som et velferdstiltak. Så lenge man holder seg innenfor overnattingsgrensa, stilles det ingen krav om faglig innhold på firmaturen.

Men hva om vi har en faglig del?

Mange virksomheter velger imidlertid å kombinere kurs, konferanser og lignende med en sosial tur. Består en reise av to adskilte deler, et velferdstiltak og en tjenestereise (fagseminar e.l.), vurderes hver del av turen isolert. For tjenestereiser er det ingen begrensninger på antall overnattinger.

Om en kombinert reise overstiger to overnattinger, vil kostnaden for den ansattes reisefølge fullt ut være skattepliktig for den ansatte. Dette da reisefølget ikke anses som deltaker på den faglige delen som kun gjelder ansatte, og dermed ikke har oppfylt kravet om kun to overnattinger på turen. Den skattepliktige delen av reisen må lønns-innberettes som naturalytelse.

Vi håper at dette var oppklarende. God tur!