Kom i gang med skybasert prosjekthåndtering

By 27/04/2020 mai 8th, 2020 Blogg, Kampanje
3 minutter

Endringer i arbeidslivet skjer raskt, og nå kanskje raskere enn noen gang. Samtidig som flere i hjemmekontorets æra ser muligheter i digitale løsninger, snakkes det om at den teknologiske utviklingen i arbeidslivet akselereres. På få måneder kan vi ha fremskyndet arbeidsmarkedet med mange år, påpeker flere eksperter. Hva har det å si for deg og din bedrift?

Kom i gang med skybasert prosjekthåndtering
I følge SSB er gjennomsnittlig verdiskapning 14,7 prosent høyere i bedrifter med utstrakt bruk av IT

Den nye digitale normalen

Dette er tittelen på et webinar i regi av Proplan og Visma som finner sted 12. mai. Bak tittelen skjuler det seg tre øyeåpnende innlegg om hvorfor digital arbeidsflyt og automatisering av prosesser kan gi deg et konkurransefortrinn, hvordan du implementerer løsningene i din bedrift, samt hvilke løsninger som finnes – slik at dere står sterkest rustet i det som kan bli den nye digitale normalsituasjonen.

Organisasjonspsykolog Øivind Bjørnson om endringsledelse

Jeg er helt sikker på at vi kommer til å jobbe mye mer digitalt etter koronakrisen.

Det sier arbeids – og organisasjonspsykolog Øivind Bjørnson, fra Bjørnson Organisasjonspsykologene. Han har hjulpet bedrifter med å gjøre digitalisering raskt, enkelt og smertefritt i mange år.

44 prosent av norske IT-sjefer oppgir endringskultur som det største hindret for digitalisering. 

Bjørnson påpeker at suksessfull endring er avhengig av to ting: Kvalitet og aksept. Kvalitet handler om at produktene er gode nok og faktisk er effektive. Aksept handler om vilje og motivasjon blant medarbeidere til å godta endringen.

Skybasert automatisering av prosjekter

At den pågående situasjonen kommer til å endre arbeidsmarkedet, er Filip Caspersen enig i.

Når verden endrer seg såpass raskt må man være omstillingsdyktig, forteller han. 

Caspersen jobber med Visma sin ERP-løsning. Kort fortalt er det en skybasert programvare som samler og automatiserer alt en bedrift trenger på ett sted: Fra regnskap og fakturering – til lønn og prosjektstyring.

I webinaret skal han gi en innføring i hvordan man kan spare tid, penger og ressurser på å gjøre arbeidsflyten digital.

En ny og effektiv måte å føre timer på

Spesielt timeføring kan være tungvint om det skal fordeles på ulike prosjekter. Dette kan Proplan Time hjelpe deg med. Proplan Time er et effektivt timeføringssystem, hvor man enkelt kan skrive og godkjenne timer digitalt. Nå har de laget en integrasjon mellom sitt system og Visma.net som gjør det enklere enn noen gang å føre timer i prosjekter:

– Visma.net ERP er et utrolig godt prosjektstyringsverktøy. Nå kan vi hente data automatisk derfra og koble det opp mot timeføringssystemet vårt, sier Magnus Vadla.

Han er seniorkonsulent i Proplan. Under webinaret kommer Vadla til å vise frem et live-eksempel hvor han fører timer inn i Proplan Time, overfører timene til et prosjektregnskap – for så å ta timene ut til utgående faktura.

Vi ønsker alle bedrifter velkommen til webinaret «Kom i gang med skybasert prosjekthåndtering» den 12. mai klokken 08:30.

 

Webinaret er gratis. Meld deg på her!

Påmelding