Likviditetsrapport: Slik holder du hjulene i gang

3 minutter

Cash is king! COVID-19 har satt økonomien i unntakstilstand. Eiendeler er vanskeligere å konvertere til penger, og flere gjør drastiske tiltak for å holde hjulene i gang. Dersom pengestrømmen bremser opp, kan det være vanskelig å ha penger på bok til rett tid. Vi har laget en liste med konkrete tiltak du kan ta, for å unngå en slik situasjon.

 

Likviditet er et uttrykk som benyttes til å beskrive en virksomhets betalingsevne, som forklarer hvor god kjøpekraft virksomheten har i øyeblikket.

Hva er alternativene når likviditeten blir presset? 

– Send faktura fortløpende 
– Stram inn betalingsbetingelsene 
– Bruk elektronisk fakturering, det reduserer kredittiden
– Følg opp kunder som har utestående faktura
– Sett ned prisen på varer med lav omløpshastighet
– Sjekk muligheten for å returnere varer du har for mye av
– Selge fordringer (factoring)
– Selge eiendeler (eller leie ut)
– Gå i dialog med dine kreditorer
– Låne penger
– Stoppe eller bremse innkjøp og investeringer
– Permitteringer/oppsigelser

Når kommer penger inn –  når må penger ut? 

– Skaff deg oversikt over hva kunder skylder deg, når kan du forvente innbetaling?
– Gjør det samme med dine leverandører, når må du betale?
– Offentlige avgifter og skatter – når må dette betales? Merk at her har det kommet flere endringer den siste tiden.
– Når utbetales lønn?
– Forfall på lån: Når betales avdrag og renter?
– Hvilke bestillinger er gjort, hva er betalingsdato?

En detaljert likviditetsrapport, samt andre likviditetsfremmende tiltak, er kanskje de viktigste verktøyene en leder har i dagens usikre marked

Svein GrannesCFO i Proplan AS

Vil du lage egne oversikter?  Disse dataene finner du i økonomisystemet ditt 

– Kundefordringer (fakturerte ordre)
– Ordrereserve
– Bokførte leverandørfaktura
– Leverandørfaktura mottatt, ikke bokført (ligger til godkjenning eller bare mottatt)
– Bestillinger/innkjøp
– MVA til forfall
– Arbeidsgiveravgift
– Avsatte feriepenger til utbetaling
– Budsjetter/prognoser 

Hva kan vi gjøre for deg?

One Stop Reporting:

Flere av våre kunder benytter OneStop Reporting. En du en av dem kan vi med enkle grep bistå deg med likviditetsrapportering. Vi kan også bistå med oppsett og implementering av One Stop Reporting.

Rapportering

Sanke data

Det er mye data som skal inn i en slik rapport, og våre konsulenter kan med enkle grep gjør den jobben for deg. Eksempelvis hente ut alle faktura som er mottatt, men ikke bokført. Vi har erfaring fra de fleste økonomisystem, og dette er en enkel oppgave å outsource.

Konsulenttjenester

Innfør AutoCollect fra Visma for å få betalt tidligere 

I disse dager kan det være like aktuelt å slippe opp, som å stramme inn krav, til innbetaling. Uavhengig av hva du velger er det viktig å å følge opp utestående på en strukturert og effektiv måte. Visma AutoCollect er automatikk med full kontroll (Både kunder og poster kan unntas). 

Autotjenester