Ta testen: Har du kontroll på tiden til din bedrift?

By 07/05/2019 mai 10th, 2019 Blogg
3 minutter

Tid er penger, tid er mangelvare, men hvordan måler du den? Mange bedrifter forteller at rutinemessige administrative oppgaver går på bekostning av bedriftens kjernevirksomhet. Høres det kjent ut for deg? Tid eksisterer både analogt og digitalt, men når du skal føre timer er det mange gode grunner til å gjøre det elektronisk.

Proplan Time - Et av Norges ledende timeføringssystemer

70% av virksomheter i Norge fører timer digitalt. Proplan tilbyr skyløsningen Proplan Time, og har lang erfaring med å hjelpe bedrifter inn i en mer digitalisert og effektiv hverdag!

Svein FagerlandDirektør for forretningsutvikling og digitalisering

Benytt vår 10 punktsjekkliste for å kartlegge ditt behov

Timeregistrering og lønnsberegning er preget av manuelle rutiner. 
Eksempelvis spørsmål fra ansatte, purringer, tolkning av data etc.

Timeregistreringen er grunnlaget for lønn til de ansatte

Dere ønsker bedre oversikt over tidsbruken i bedriften, eksempelvis overtidsarbeid

Dere viderefakturere timer til kunder, og eventuelle «tapte timer» påvirker lønnsomheten 
negativt

Lønn til ansatte utgjør en stor andel av bedriftens kostnader. Manglede 
oversikt og kontroll kan påvirke lønnsomheten direkte

Det viktig for bedriften med en løpende timeføring for å sikre høy kvalitet.

Dere benytter mange ulike arbeidsgrupper, avtaler, lønnsarter, tillegg ol. som fører til en 
komplisert lønnskjøring

Bedriften har behov for å føre timer mot ulike prosjekter

Dere har flere ansatte som fører timer

Dere ønsker overføring av timedata til lønns- og økonomisystem for videre bearbeiding

Dersom du kunne tikke flere bokser på listen kan tiden være moden for å gjøre noen grep! Vi i Proplan tar gjerne en uforpliktende prat og hjelper deg i gang.